Supervisie, Intervisie en Leertherapie

  Kies voor de studie die bij je past:  De Coach Opleiding    De Counselling Opleiding    Supevisie / Intervisie   Train de Trainer    Alle Opleidingen 

 

Supervisie

opleiding

Supervisie is een methode om te leren van de eigen ervaringen. Vooral de persoonlijke kant van het functioneren van de counsellor / coach krijgt daarbij aandacht. Niet de cliënt of diens probleem staat centraal, maar de manier waarop de counsellor / coach daarmee omgaat: “Hoe ervaar ik de dagelijkse praktijk, welke cliënten of situaties kosten mij extra moeite of knagen aan me, op welke manier kan ik de juiste afstand bewaren of tijdens mijn werken als counsellor /coach mijn eigen emoties hanteren?”.

Tijdens de supervisie neemt de deelnemer rust en tijd om de eigen houding en gedrag te doorgronden. Door hierover te praten en te reflecteren kan je, je meer bewust worden van eigen gevoelens, gedachten en verwachtingen, normen en waarden, en van de wijze waarop deze het eigen handelen beïnvloeden. Reflectie betekent: 'er opnieuw je licht over laten schijnen'. Een concrete situatie wordt opnieuw bekeken: 'Wat dacht ik toen, wat voelde ik, wat deed ik, wilde ik dat ook zo, wat maakt dat ik er maar niet van loskom?'

Supervisie is niet primair gericht op het vergaren van kennis of het aanleren van gedrag. Het gaat er veel meer om te leren van de werkervaringen, te begrijpen waarom je handelt zoals je doet, wat je irriteert of motiveert, wat je na de analyse en het inzicht - anders wilt gaan doen.

De deelnemer bepaalt zelf welke ervaringen uit de praktijk tijdens de supervisie worden ingebracht.

In supervisie gaat het over de integratie van enerzijds al datgene waar je als counsellor / coach voor bent opgeleid en wat er van je wordt gevraagd, en anderzijds de eigen opvattingen, emoties, motivatie en grenzen. Supervisie leidt tot het maken van keuzen: 'Zo wil ík het doen‟, „daar neem ík de verantwoordelijkheid voor‟, „dat laat ík bewust liggen of doe ík bewust anders.'

Supervisie tijdens of na een opleiding tot Counsellor /Coach
Supervisie valt onder de competentie professionaliteit en is een verplicht onderdeel van vrijwel elke Counselling/ coach opleiding en in ieder gavel voor de erkenning bij de beroepsverenigigg VVCEPC.

In de supervisie zal het Counsellor-cliënt-contact het meest aan de orde komen. Daarnaast kunnen ook andere ervaringen, zoals: het zoeken naar een balans tussen werk- en privéleven ingebracht worden.

Deelnemers krijgen in groepen een serie van 10 supervisiebijeenkomsten aangeboden.